Kærsgård Nordvest
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Odense

Sted- og lokalitetsnr.
080804-32

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (3)
1996 Museal besigtigelse
Journal nr.: 7484
Odense Bys Museer
Ved gentagne forbikørsler blev der i det nordvestlige hjørne af marken bemærket en ganske svag nærmest cirkulær forhøjning, måske 25 m i diameter. Efter jordbearbejdning tørrede jorden lidt hurtigerre op netop her. Antagelig var der tale om tomten af en helt udpløjet rundhøj. Højningen er afsat efter hukommelsen; der bør tages en nærmere besigtigelsee og nøjagtig opmåling /indmåling samt beskrivelse.

2001 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2020 Museal forundersøgelse
Journal nr.: OBM7484
Odense Bys Museer
Museet har i forbindelse med en ansøgning til råstofindvinding fremsendt en arkivalsk kontrol på et 25 ha stort areal ved Højby ved Odense. Råstof-indvinder har dog fravalgt en arkæologisk forundersøgelse af størstedelen af arealet. På baggrund af den arkivalske kontrol, har bygherre har bygherre anmodet om et forundersøgelsesbudget og en tidsplan for et mindre område på ca. 5.051 m2.

Litteraturhenvisninger  (0)