Hovgård Voldsted
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Faaborg-Midtfyn

Sted- og lokalitetsnr.
090615-20

Fredningsnr.
371613

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 1660 e.Kr.)

Fredningstekst
Hovgård voldsted. Voldstedet består af en noget skævt afrundet, nærmest rektan- gulær formet banke, der måler ca. 80 x 70 m, og som på alle sider er omgivet af dybe tørre grave, udenfor hvilke der er rester af en vold, der i nordvest er delvis ødelagt af jern- banen. I bankens sydøstlige hjørne er med en buet grav ad- skilt en mindre, højere beliggende, cirkelrund banke, hvis topflade måler ca. 11 x 12 m. Voldstedet er skovklædt og be- grænses på øst- og sydsiden af enge. Det fredede areals form og udstrækning fremgår af vedlagte opmåling, hvorpå også fredningsgrænsen er indtegnet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- byggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på no- gen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne eksi- sterense bevoksning forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning må kun ske i samråd med rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie  (6)
1957 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 3499
Odense Bys Museer

1957 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1957 Registrering via historisk dokumentation
Det Kulturhistoriske Centralregister
Firkantet borgbanke omgivet af grav og vold. I den østlige side findes en rund jordhøjning afskåret fra den øvrige del af borgbanken. Ved ældre udgravninger skal være fundet fundamenter af bygninger på borgbanken og spor af borgens ødelæggelse ved ild.

1972 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Bevokset med ældre løvtræer, der hidtil har forhindret underskoven i at overleve. Fundet som beskrevet. Vedr. mål se opmåling. Ingen billeder p.g.a. af bevoksning. ** Seværdighedsforklaring ** Imponerende og velbevaret bygningsværk, som der uden praktiske problemer burde reklameres mere for. Bevoksning: 1985: Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)