Tolshave

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Arkæologi Sydfyn

Kommune
Faaborg-Midtfyn

Sted- og lokalitetsnr.
090614-8

Fredningsnr.
371610

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Bygning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Voldsted. Voldstedet er rektangulært formet med en jævn topflade på ca. 5 x 8 m, der hæver sig ca. 2,5 m over det omgivende ter- ræn. Siderne er stejle. I topfladen ses langs yderkanterne ca. 1 fra disse en del rå kampesten i jordoverfladen, lige- som der i det sydvestre hjørne findes lignende sten, liggen- de i form som fundament af en bygning på ca. 5 x 5 m. Vold- stedet er skovbevokset. Fredningen omfatter voldstedsban- ken og et bælte af 2 m's bredde deromkring, regnet fra fo- den af bankeskrænterne.
Undersøgelsehistorie

1920 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Ifølge oplysningerne i fredningsbasen ligger voldstedet ca. 60 m længere mod syd ved vejen.

1957 Registrering via historisk dokumentation
Det Kulturhistoriske Centralregister
Voldsted af rektangulær form, med en 5 x 8 m flad banke, 2 ½ m over omgivende terræn. Spor af bygningsfundament.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldstedet ligger ca. 30 m. fra vejen i fugtigt sumpområde omgivet af løvskov. Træerne på og omkring voldstedet er fældet for en del år siden, hvorved hele området er ved at vokse til i krat. Om få år vil voldstedet ikke være synligt fra vejen. Kan soigneres for små midler. ** Seværdighedsforklaring ** Pænt velbevaret voldsted, der ses fra vejen omend ikke ret tydeligt p.g.a. buskbevoksningen. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Dog kunne de i fredningsteksten nævnte sten ikke findes


Billeder

grav i vest
Overflade med fredningssten
Den østlige grav
Borgbanken set fra syd