Hesselager Mølle
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Svendborg

Sted- og lokalitetsnr.
090105-146

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (4)
1985 Privat besigtigelse
Journal nr.: 6418
Odense Bys Museer
I forbindelse med anmodning om fredning af et formodet voldsted vest for gården besigtigedes et formodet voldsted vest for gården. Omkring stedet har ejeren opsamlet en del lerkarskår ligesom der tidligere er fremkommet tegl. Ved samme besigtigelse registreredes i ejerens have en jordfast sten med to tætliggende skåltegn. Stenen er lokaliseret i nærheden af en mulig gravhøj. Denne fremtrådte som en tydelig opkastet terrænhøjning, der dog muligvis kan være af nyere dato.

2001 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)