Lilleheden Klitplantage/afd.167
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100606-49

Fredningsnr.
03132

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Stenbygget grav, Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)

Fredningstekst
En stensat grav, 2 x 2 m bred, 0,80 m dyb, sat af eet lag lodret stående sten. Een dæksten bevaret over midten af graven.
Undersøgelsehistorie  (10)
1963 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 3532/63
Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning

1963 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En stensat grav, 2 x 2 m bred, 0,80 m dyb, sat af eet lag lodret stående sten. Een dæksten bevaret over midten af graven. J. 3532/63 om fredningen.

1963 Museal udgravning
Vendsyssel Historiske Museum
Stenbygget grav med dæksten fra ældre romersk jernalder. Kammeret delvis udgravet på et tidligere tidspunkt. Enkelte skår og rester af en jernkniv på bunden i kammerets østende.

1963 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 301/63
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1964 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenkiste-grav. Rektangulært omrids, orienteret Ø-V. Med tre bæresten i øst, to i vest, tre i nord, og en i syd. En dæksten midtpå. I V-enden en mindre sten på bunden. Dias 04.28

1989 Museal besigtigelse
Journal nr.: 6111-0054
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
En stensat grav. 2 x 2 m bred, 0,80 m dyb, sat af eet lag lodretstående sten. En dæksten bevaret over midten af graven.

1989 Tinglysning
Journal nr.: 6111-0054
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)