Hjallese Kirke
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Odense

Sted- og lokalitetsnr.
080404-39

Fredningsnr.
361619

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Kirke, Middelalder (dateret 1067 - 1299 e.Kr.)

Kirkegård, Middelalder (dateret 1067 - 1299 e.Kr.)

Kirkelade, Middelalder (dateret 1067 - 1299 e.Kr.)

Møntfund, Middelalder (dateret 1067 - 1299 e.Kr.)

Fredningstekst
Resterne af Hjallese kirke De under nuværende jordoverflade bevarede levn af Hjallese kirke må ikke fjernes, ændres eller beskadiges på nogen måde.
Undersøgelsehistorie  (9)
1183 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 8229
Odense Bys Museer

1576 Registrering via historisk dokumentation
Journal nr.: 8229
Odense Bys Museer

1979 Museal udgravning
Journal nr.: 8229
Odense Bys Museer
Hjallese kirke kendes fra slutningen af 1100-tallet. I 1576 får J. Marsvin tilladelse til at nedrive kirken og dens kirkelade og bruge stenene til opførelsen af Hollufgård. I forbindelse med placeringen af den nye Hjallese kirke blev der foretaget en undersøgelse på stedet. I en 89 meter lang søgegrøft blev der konstateret begravelser 0,3-0,7 meter under niveau.

1982 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
De under nuværende jordoverflade bevarede levn af Hjallese kirke må ikke fjernes, ændres eller beskadiges på nogen måde.

1982 Museal udgravning
Journal nr.: 8229
Odense Bys Museer
Ved udgravning til klokketårnet stødte man på to fundamenter, der tolkes som det sydvestlige hjørne af kirken og et fundament fra en selvstændig bygning 5-6 meter vest herfor dateret ved to borgerkrigsmønter og tolket som kirkelade. De udgravede fundamenter blev efter undersøgelsen tildækket..

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Hjallelse middelalderlige kirke. Underjordiske ruiner. Intet at bemærke.

2001 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2002 Uspecificeret museal aktivitet
Odense Bys Museer
Iflg. Arild Huitfeld: Cronologica bd. 1, 1600-1603, blev Hjallese kirke "Dette Aar (1183) funderet Bisp Simon aff Othense vor Frue Kloster (Dalum Kloster) vdi Ottense og gaff dertil Hællesø (Hjallese) Kircke. I jul 1534 blev Christian d. III hyldet af den fynske adel i Hjallese kirke. I 1576 fik Jørgen Marsvin kgl. tilladelse til at rive kirken ned. Forud for nyopførelse af en kirkebygning foretog OBM en udgravning på kirkegården og kirketomten i 1982. Herved blev et antal skeletgrave samt dele af kirkebygningen afdækket. Kirkegården er ikke totalundersøgt, ligesom kirkebygningen ikke har været totalafdækket. Området er i dag dækket af den moderne kirke. Kirken, kirkegården og kirkeladen er alvorligt beskadiget af senere byggeri. Der skulle dog være gode muligheder for at hente yderligere arkæologiske oplysninger om lokaliteten.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)