Vester Æble
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Nyborg

Sted- og lokalitetsnr.
090603-74

Fredningsnr.
381732

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 5400 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Gravhøj, ”Vester Æble”. 16 m i diameter, 0,7 m høj.
Undersøgelsehistorie  (7)
2000 Museal besigtigelse
Journal nr.: 8752
Odense Bys Museer
Ved besigtigelsen som var en opfølgning på decemberorkanen i 1999 lokaliseredes en ikke registreret gravhøj. Højen var overpløjet, men markant synlig med en højning på ca. ½ meter.

2002 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2009 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 6111-0861
Det Kulturhistoriske Centralregister

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er en rundhøj, der ligger i skov.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2016 Museal besigtigelse
Odense Bys Museer
Rundhøj, ”Vester Æble”. Cirkulær rundhøj, overpløjet men fremstår ganske synligt i terrænet. 16 x 0,7 meter. Overfladen let ujævn grundet et par ældre rodvæltere fra 1999 stormen mod sydøst og nord med en størrelse på 1½x1½ meter. Fortidsmindet ligger i blandingsskov bestående af bøg og gran. Nord for fortidsmindet et nyskovet areal med graner. Mod syd og vest ses bøgetræer med en alder på 60+ år. Mod øst endnu et areal med graner. På fortidsmindet vokser selvsået ahorn med en diameter på 30-40 cm samt enkelte unge grantræer med en alder på 5-10 år. Kun 6-8 meter nord for højen et kørespor fra den nylige skovning.

Litteraturhenvisninger  (0)