Hallegård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060405-225

Fredningsnr.
513550

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Helleristning/billedsten, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Helleristning, bestående af i alt 8 synlige skåltegn. 4 af disse danner en buet række i N-S retning og ligger på et vestvendt klippeparti. Noget S for klippens midte ses 3 skåltegn med ca. 6 cm i diam., og længst mod S et skåltegn med ca. 9 cm i diam. I overdrev.
Undersøgelsehistorie  (4)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Helleristning på overdrev. 4 skåltegn på række i en N-S gående bue. På V-vendt klippeparti. Lidt S for midten af klippen 3 skåltegn ca. 6 cm i dia. Sydligst 1 stort skåltegn ca. 9 cm i dia. Klippen er helt bar. Ca. 8 m N for helleristningen ligger et åbent men nu nedlagt stenbrud. Matr.nr. 69 a. Ejer: Jørgen Jespersen Hallegård Gudhjemvej 57 3700 Gudhjem 03-985296 Ejer ikke orienteret om fredningen.

1994 Museal besigtigelse
Journal nr.: 2874
Bornholms Museum
På fire NV-skrånende klippeflader syd for et lille stenbrud ses ca. 10 skålgruber, heraf danner de fire en halvbue.

2002 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)