Dammegaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060303-89

Fredningsnr.
533447A

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Nylars Sydvestre del af mindre høj, resten bortgravet. Kratbevok- set i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En temmelig stor Stenhøi af hvilken nu kun Levninger er tilbage. Der er fundet Urner i den. Bevoksning: 1985: Løvtræer

1878 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
]Sydvestre Del af mindre Høj, Resten bortgravet. Kratbevokset i Ager.[

1950 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sydvestre del af mindre høj, Resten bortgravet. Kratbevokset i ager.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højrest, overordentlig rudimentær: allerede før fredningstidspunktet stærkt afgravet, nu yderligere deformeret af rævegrave, således at "højens" overflade nu fremtræder meget kuperet. Størstedelen af højens areal afgravet til en højde af mindre end 1 m over omgivende terræn; kun i SV et mindre parti af lidt større højde - i denne del er rævegravene koncentreret. På højfoden en del ældre markstenshenlæggelser - ikke påtalt. Bevoksning: 1985: Løvtræer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)