Nordskov Voldsted

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Arkæologi Sydfyn

Kommune
Faaborg-Midtfyn

Sted- og lokalitetsnr.
090408-8

Fredningsnr.
381612

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Hovedbygning, Nyere tid (dateret 1700 - 1749 e.Kr.)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1400 - 1499 e.Kr.)
Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Nordskov voldsted Voldstedet består af en retangulær holm, ca. 125 x 70 m, der på alle sider er omgivet af ca. 10 brede vandfyldte voldgrave med delvis stensatte sider. En bro fører over den vestre grav. På holmen ligger den nuværende hovedbygning. Voldstedet er iøvrigt udlagt som have og gårdsplads. Grænsen for det fredede areal forløber langs gravenes ydre o- verkant. De eksisterende bygninger berøres ikke af denne fred- ning, der heller ikke omfatter broen over den vestre grav. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Ny bebyggelse må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren. Bortset fra friholdelse for grøde og lignende må oprensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden ikke finde sted uden forudgående henvendelse til rigsantikvaren. I øvrigt kan voldstedet anvendes som gårdsplads og have i samme omfang som hidtil.
Undersøgelsehistorie

1972 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldgrave på hovedgården Nordskov. Målene passer ikke, idet gravene er 14-16 m. brede. Langs voldstedets S-kant står en række gamle graner. Mod V ligger hovedbygningen. Langs N-kanten står en række høje graner. Langs Ø-kanten gror nogle høje løvtræer. Ellers er voldstedet en stor græsplæne. Bevoksning: 1985: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1999 Museal besigtigelse
Odense Bys Museer
Omkring hovedgården Nordskov er der velbevarede rester af en dyb voldgrav, delvis med åbent vandspejl og partielt stensatte skrænter. Nordskov nævnes første gang 1495 og er antagelig en senmiddelalderlig hovedgård.

2002 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. meget flot og velholdt voldsted