Birkendegård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030610-100

Fredningsnr.
322143

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Helleristning/billedsten, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Sagnsten. Sten af granit, ca. 1,7 m høj og ca. 4,5 x 2,7 m stor, af uregelmæssig form. Toppen er rundet, men noget spids. Siderne er temmelig stejlt skrånende, og nordsiden bugter udad. Fra toppen og nedad findes mange sprækker, og på den nordlige side er et stort parti afsprængt. I stenens nordlige side er et aflangt hul, 50 cm langt, 16 cm bredt og 13 cm dybt. I stenens top findes mindst 5 skåltegn ca. 1 cm dybe og med 5-8 cm diameter. Stenen ligger på en mark, der tidligere var frugtplantage. Sagn: - En trold kastede stenen mod Værslev Kirke, men nåede ikke langt nok. På hver side sidder aftryk af hans hænder, og inde på stenen er begge håndfla- derne med alle fem fingre udstrakte. Trolden har også haft stenen oppe på sit knæ, for aftrykket af hans knæ og lår står tydeligt i stenen. Det har været en stor kæmpe, da man godt kunne lægge tre almindelige lår sammen, uden at de kunne fylde figuren. - På Venslev mark står en mandshøj sten med fodmærke. Den er kastet af en kæmpe fra Asnæs. - Stenen er kastet fra Store Fuglede mod Tømmerup Kirke, og hullet er da mærket af troldens fod, for han sparkede til stenen. - Stenen er sparket efter Kalundborg Kirke af en kæmpe på Sejrø.
Undersøgelsehistorie  (5)
2000 Museal besigtigelse
Journal nr.: 8220/01
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stenen er en stor vandreblok i særdeles grovkornet, lidt rødlig granit. Den måler ca. 4,5x2,7x1,8 meter. På de skrå flader ses flere naturlige furer og fordybninger. Skåltegnene findes udelukkende på stenens næsten vandrette lille topflade. Indenfor et areal af ca. 1 x 1 meter på hver side af en natyrlig sprække findes 5 sikre skåltegn, hvor 2 x 2 skåltegn ligger tæt sammen. Skåltegnene måler fra 5 til 8 cm i diameter og er ca. 1 cm dybe. Ydermere findes der på fladen formentlig endnu et par skåltegn, disse er dog ikke helt sikre. Stenen og skåltegnene er medtaget af M. Lidgård 1994.

2000 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 8220/01
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Oplysning om at der var iagttaget skåltegn på en stor vandreblok.

2001 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2003 Tinglysning
Journal nr.: 2003-2111-0741
KUAS, Fortidsminder
Sagnsten. Stenen er kastet af en trold.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (1)
Lidgård, M.
Danske sten fra sagn og tro.
1994