Blemmelyng

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060303-83

Fredningsnr.
53339

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Marksystem, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav: Nylars Tingl.: 17/8 1931, Nylars sogneråd. Afmærkn.: 2 MS - 8 skelsten, 1931, adjunkt Lind. Et areal med 30 røser og digevoldinger. I skov. Matr.nr. 73ax: Areal i skel til matr.nr. 73ah og 73an af Nylars, Nylars sogn. Matr.nr. 73an: Areal i skel til matr.nr. 73ah og 73ax af Nylars, Nylars sogn.
Undersøgelsehistorie

1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb.83A-83B,144-184] Ogsaa Røser paa Blemmelyng [jvf. sb.82A- 82C,119-143]. Imellem disse ses mange af de tidligere flere Gange nævnte lange smalle Stendynger af flere 100 Alens Længde. De ligge i forskjellige Retninger hist og her [sb.83A].

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et Areal med ca 30 Røser og Digevoldinger. I Skov.

1962 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor