Ginnerup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140105-162

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Kultanlæg, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Sarupanlæg

Kulturlag, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Kulturlag, Stenalder (dateret 2900 - 2601 f.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (8)
2001 Museal besigtigelse
Journal nr.: 2900
Djurslands Museum
I en lav sænkning mod SV ses tæt med flintaffald og flintredskaber.

2001 Museal prøvegravning
Journal nr.: 2900
Djurslands Museum
Der blev afgravet et afgrænset areal over tre områder, hvor der var fremkommet skalmasse i overfladen. Skallerne viste sig at være del af fylden i 5 - 6 større gruber 10 - 25 m lange, 5 - 6 m brede. Et snit i A1-2 viste en dybde på 1,3 m og genopgravninger/opfyldninger med sekundært materiale, hvoraf lagene med materiale fra mellemneolitikum, grubekeramisk kultur iblandet skaller fra mollusker udgjorde en fremtrædende del. Gruberne må tolkes som systemgrave i et Sarupanlæg, flere af dem sekundært opfyldt med materiale fra den grubekeramiske boplads på plateauet inden for gravene.

2001 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2001 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 2900
Djurslands Museum

2003 Museal prøvegravning
Journal nr.: 2900
Djurslands Museum
Der blev åbnet 12 søgegrøfter. I 6 grøfter over ca. 100 m vest for A1-2 sås fyldskifter, der kan tolkes som dele af systemgrave. Det samme var tilfældet i en grøft øst for A1-2 og syd for A4-7. En grøft gennem den lave sænkning (bosættelsesområdet), hvor der var særlig høj frekvens af opsamlet flintmateriale viste et kompakt kulturlag med mange fund bl.a. plamager med lerkardele. Undersøgelsen bekræftede således tilstedeværelsen af 1 - 2 rækker af systemgrave mod nord og øst - sydøst og viste at et oldsagsførende kulturlag er bevaret på en afgrænset del af plateauet.

2003 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2121-0016
KUAS, Fortidsminder

2004 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2020 Museal udgravning
Journal nr.: 01043
Museum Østjylland
Undersøgelse/Uddannelsesgravning

Litteraturhenvisninger  (0)