Tyrrestrup Voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160508-115

Fredningsnr.
281315

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 1660 e.Kr.)

Fredningstekst
Tyrrestrup voldsted Tyrrestrup voldsted består af en borgplads, der er omgivet af ca. 12 m brede vandfyldte grave i syd, vest og nord, hen- holdsvis 63 m, 79 m og 77 m lange. En muret bro fører over den vestre grav. På borgpladsen ligger den fredede hoved- bygning. Fredningsgrænsen går i syd, vest og nord langs voldgravens ydre skråning, mens den i øst, hvor voldgraven er tilfyldt går parallelt med hovedbygningens østfløj i en afstand af 28 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved pløjning, gravning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må ikke ske uden nationalmuseets samtykke.
Undersøgelsehistorie  (9)
1969 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

2001 Uspecificeret museal aktivitet
Journal nr.: 1539
Horsens Museum
Hovedbygningen til herregården Tyrrestrup ligger på et oprindeligt firsidet voldsted, hvor graven nu er opfyldt mod nordøst. Voldstedet samt kældre under hovedbygningen dateres traditionelt til 1540.

2001 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1539
Horsens Museum
Voldstedet er fredet 2813-15.

2001 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2018 Museal besigtigelse
Journal nr.: HOM1539
Horsens Museum
Overvågning af gravearbejde på det fredede voldsted. Nedgravningen skete i jord, der allerede havde været gravet op i forbindelse med nyere tuds nedgravning og anlæggelse af rør- og kloakledninger i flere omgange, formentlig i 1900-tallet.

Litteraturhenvisninger  (0)