Gammel Hammelmose Hovedgård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100112-97

Fredningsnr.
081253

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldgrav omkring Gl. Hammelmose Voldgraven har omsluttet en nord-syd, øst-vest orienteret ca. 70 x 90 meter stor firkantet plads. Den vest-sydvestlige del af graven er dækket til. De bevarede og rekonstruerede dele må- ler langs den indvendige side: I nordvest ca. 30 meter, i nord ca. 70 meter, i øst ca. 90 meter og i syd ca. 40 meter. Graven har en bredde af 5-8 meter, det sydøstlige hjørne er indvendig skåret skråt af, så graven her har karakteren af en lille dam. Vandspejlet ligger gennemgående knap en meter under overfladen, men i nordvest stiger terrænet, og kanterne har en højde af 2 - 3 meter. Fredningsgrænsen følger gravens overkant.
Undersøgelsehistorie  (4)
2001 Tinglysning
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2001 Museal besigtigelse
Journal nr.: 2001-6111-0121
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Fredning af voldgrav har omsluttet en nord-syd, øst-vest orienteret ca. 70 x 90 meter stor firkantet plads.

2002 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)