Kalvehaverne
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Kerteminde

Sted- og lokalitetsnr.
080106-93

Fredningsnr.
351718

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Rest af dyssekammer. Hele anlægget måler 2,9 x 2,2 m og er orienteret i NV-SØ. Kammeret måler ind- vendigt 1,8 x 0,8 m. Mod NV ligger en tærskelsten, der er 130 cm lang, 50 cm bred og 25 cm høj. Kammerets side mod NØ dannes af en stor sten, der er klø- vet og en lille sten. Den store sten er 130 cm lang, 80 cm bred og 85 cm høj. Den lille sten er 40 cm lang, 35 cm bred og 65 cm høj. Mod SØ ligger en sten, der er 160 cm lang, 60 cm bred og 55 cm høj. Mod SV ligger en sten, der er 150 cm lang, 65 cm bred og 85 cm høj.
Undersøgelsehistorie  (5)
1981 Privat besigtigelse
Journal nr.: 4735
Odense Bys Museer
Registrering af resterne af en megalitgrav.

1983 Museal besigtigelse
Journal nr.: 4735
Odense Bys Museer
Der er ikke fundet noget daterbart materiale ved megalitgraven. Den tidligere lodsejer, Laurits Hansen, oplyste at han i begyndelsen af 1930érne havde fjernet en del store sten i området.

2001 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er en dysse, der ligger i dyrket mark. Den er overgroet og næsten ikke synlig. Der er de tidligere beskrevne bæresten og en tærskelsten.

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet ved det sidste tilsyn

Litteraturhenvisninger  (0)