Overstræde 1
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Odense

Sted- og lokalitetsnr.
080407-189

Fredningsnr.
361618

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Affaldsgrube, Middelalder (dateret 1067 - 1299 e.Kr.)

Metal, Middelalder (dateret 1200 - 1299 e.Kr.)

Brønd, Middelalder (dateret 1300 - 1399 e.Kr.)

Møntfund, Middelalder (dateret 1067 - 1299 e.Kr.)

Fredningstekst
Middelalderligt klokkestøberi De under nuværende jordoverflade bevarede levn af det middel- alderlige klokkestøberi må ikke fjernes, ændres eller beskadiges på nogen måde.
Undersøgelsehistorie  (7)
1978 Museal udgravning
Journal nr.: OS79
Bymuseet Møntergården

1978 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 8208
Odense Bys Museer

1979 Museal udgravning
Journal nr.: OS79
Bymuseet Møntergården
Ved undersøgelserne blev der udgravet et middelalderligt klokke- og grydestøberi. Der fandtes dele af to klokkeforme in situ i deres støbegruber; mange brændte formdele til malmgryder med løvefødder og horisontale støbelister. Ud fra keramik og mønter kunne værkstedet dateres til 1241 - ca. 1350. I en affaldsgrube fandtes skår af blyglasserede kander og lædersko. I bunden af en brønd fandtes et helt Siegburg-bæger og to stavbægre. Det er usikkert om støberiet skal knyttes til det nord for liggende Sortebrødre Kloster eller snarere til den mod syd tilstødende bygrund ud til Overgade.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Middelalderligt klokkestøberi. Underjordiske ruiner. Intet at bemærke. Ingen fotos.

2001 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)