Vemmetofte Kloster

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sydøstdanmark

Kommune
Faxe

Sted- og lokalitetsnr.
050311-7

Fredningsnr.
38283

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)
Klosteranlæg, Historisk Tid (dateret 1067 - 1660 e.Kr.)
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Vemmetofte klosters voldsted Voldstedet består af en uregelmæssig firkantet holm, der er om- givet af vandfyldte grave. Gravens bredde er i øst, syd, vest og nord henholdsvis 22, 16 15 og 13 m. Både på inder- og ydersider- ne er gravene kantet med kampesten sat i cement. I det nordøst- lige hjørne af gravene findes en lille cirkulær ø, hvis kanter er stensatte. Over den sydlige og den nordlige grav fører mure- de broer, hvoraf den sydlige, der er ca. 5 m bred, er opført af granitkvadre med et rundbuet gennemløb. På borgholmen ligger klostrets bygninger. Grænsen for det fredede areal forløber langs voldgravens ydre øvre kanter, og det fredede areal måler i øst-vest indtil 160 m og i nord-syd indtil 120 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgraven samt for- sætlig ændring af vandstanden må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie

1971 Tinglysning
Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Vemmetofte voldsted og -grav. Som beskrivelsen, intet at bemærke. ** Seværdighedsforklaring ** I forbindelse med park, bygning osv. Adgang til parken. Bevoksning: 1980: Græs

2001 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Museerne.dk

2001 Museal besigtigelse
Museerne.dk
Oprensning af voldgrav omkring Vemmetofte Kloster. Langs sydsiden af den nordre voldgrav konstateredes en række af op til meterstore sten, der antagelig stammer fra en ældre konstruktion. I sydøstre voldgravsparti stod fire egestolper i to par, oprindeligt seks, det miderste sæt optaget ved oprensningsarbejdet, der må være fundament til en ældre bro. En stolpe hjemtoges.

2002 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk


Billeder

4962 voldgraven i N. Set fra V.
4958 voldgraven i N, Ø-del. Set fra V.
4954 voldgraven i Ø. Set fra S.