Fænø
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Middelfart

Sted- og lokalitetsnr.
080714-40

Fredningsnr.
341139

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Nyere tid (dateret 1800 - 1848 e.Kr.)

Fredningstekst
Skanse Den bevarede del af det oprindeligt rektangulære skansean- læg består af en ca. 60 m lang vold mod nord og to ca. 15- 20 m lange voldstykker mod øst og vest. I nordvolden er et indgangsparti med en indadbøjet dækvold, der er ca 10 m lang. De skarpryggede volde er ca 2 m høje. Foran den vestre vold er en ca. 3-4 m bred lav tør grav. Skansen, der er be- vokset med krat og vilde frugttræer, ligger nær øens sydlig- ste punkt ca 300 m vest for Fænø fyr. Fredningsgrænsen forløber i syd langs kystskrænten, i vest langs gravens ydre overkant og i nord og øst langs voldens ydre fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- byggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på no- gen anden måde forstyrres. Fjernelse af den eksisterende bevoksning er tilladt, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning må kun finde sted efter aftale med rigs- antikvaren.
Undersøgelsehistorie  (7)
1968 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1968 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Rester af skanse, formentlig fra Englandskrigen. Bevaret 60 m lang nordvold og 2 15-20 m lange stykker vold mod øst og vest.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skansen forefandtes som nævnt i fredningsbeskrivelsen og var stærkt tilgroet med krat og en del gamle træer. Den sydlige del af skansen er konstant udsat for nedskridning i havet, således er de 15-20 m lange øst vest vendtes voldstykker, nu kun er 12-15 m lange. Der ser ud til at være en vanskelig, måske umulig opgave at kystsikre området. Mål: 60x25 m. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

2001 Museal besigtigelse
Journal nr.: 3107
Odense Bys Museer
Erosionstruet skanse, hvor kun den nordligste del er tilbage.

2002 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)