Kolding Fjord

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Arkæologi Sydfyn

Sted- og lokalitetsnr.
401514-23

Anlæg og datering

Vrag, Middelalder (dateret 1200 - 1299 e.Kr.)
Undersøgelsehistorie

1943 Museal prøvegravning
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg
Ved hjælp af tungdykker og udstyr fra Svitzer bjerges løsdele fra vraget. Disse blev registreret og gendeponeret i en pram i Kolding Å. De tre største stykker blev nedgravet i åbrinken. Desuden løsfund af tovværk, potteskår og et ildsted af ler med brændte træstykker.

1943 Museal besigtigelse
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg
Besigtigelse af bjergede vragdele.

1943 Museal rekognoscering
Museet på Koldinghus
Eftersøgning af vrag. Bjergning af Vragdele.

1977 Museal rekognoscering
Nationalmuseet, Skibshistorisk Laboratorium
Vraget genfundet ved sondering med stage.

2000 Sonar- sidescanning
Nationalmuseet, Forskningsafd., Marinarkæologisk Forskningscenter
Genfinding af vrag med selvsejlende undervandsbåd (AUV)forsynet med side scan sonar.

2001 Diverse analyser
Nationalmuseet, Forskningsafd., Marinarkæologisk Forskningscenter
3D dokumentation af skibsdele med "Faro-arm".

2001 Museal udgravning
Nationalmuseet, Forskningsafd., Marinarkæologisk Forskningscenter
Marinarkæologisk udgravning, in situ dokumentation og bjærgning af Kolding koggen.

2001 Analyser af materiale
Nationalmuseet, Forskningsafd., Marinarkæologisk Forskningscenter
3D dokumentation af skibsdele med "Faro-arm".

2002 Dendrokronologisk datering
Nationalmuseet, Naturvidenskabelige Undersøgelser
Dendrokronologisk undersøgelse af Kolding koggen: Bygget af træ fra Vestdanmark (Jylland) fældet i år 1188-89 e. Kr.

2002 Analyser af materiale
Nationalmuseet, Naturvidenskabelige Undersøgelser
Dendrokronologisk undersøgelse af Kolding koggen: Bygget af træ fra Vestdanmark (Jylland) fældet i år 1188-89 e. Kr.

2006 Museal rekognoscering
Vikingeskibsmuseet
Genlokalisering og vurdering af bjærgningsmulighedder af det skibstræ fra Koldingkoggen, som i 1943 blev deponeret i en jernpram i Kolding Å.

2006 Diverse sagsbehandling
KUAS, Fortidsminder