Nordre skanse
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100304-8

Fredningsnr.
05171

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Nordre skanse ved Frydenstrand. Skansen består af et ca. 50 x 50 m stort jordværk med til- spidsede hjørner, og er på alle sider kantet af en ca. 2,5 m høj jordvold og omgivet af en ca. 5 m bred vandgrav, der nøje følger skansens fod. Der er adgang til skansen ad en træbro over graven i syd og gennem en stensat åbning i vol- den. Skansen, hvorpå der er opstillet 2 kanoner, er græsklædt med en del løvtræer på voldens yderskråninger. Fredningsgrænsen går langs gravens ydre overkant. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (3)
1890 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lokaliteten mgl. data

1993 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skanse, "Nordre Skanse". Som beskrevet i fritekst med tilæg: Jordvoldene bugter indad i siderne. Indefra den er en lav stensluse "afsats" på hvilken der i NØ og SØ står en rød- og gul malet kanon. Fra banken leder i S en stensat trappe op til "afsatsen". I voldens NV hjørne er anlagt en trappe, der fører ned til en afsats. Voldgraven er mange steder meget tilgroet med siv. Bevoksning: 1993: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Nordree Skanse, mulitært skanseanlæg I Frederikshavn.

Litteraturhenvisninger  (0)