Malkværnskansen
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060403-203

Fredningsnr.
533627

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Ibsker Tingl.: 7. juni 1928. Overfredningskendelse af 11. jui 1978 om fredning af arealer i Nørremark. Skanseliste nr. 89. Malkværnskansen. Skansen ligger ca. 40 m fra strandkanten og ca. 15 m syd for det gærde, som nordøst for "Kurehøj" i retning vest- øst fører ned til havet. Volden har en buet form. Dens nord- lige del er helt borttaget, dens sydlige ende lidt beska- diget, således at voldens længde nu er ca. 12 m. Den har 2 kanonbænke, hvis højde er henimod 1 m med 4 x 4 m's bred- de og længde. I skansen er 3 bautasten, den midterste 2 m, de 2 andre 1 m høje. På den største sten står der på den mod søen vendende side: ALBRET WOLFSEN // 9'JUNI 1645 // - og på den mod land vendende side: HAN STRED // FOR KON- GE OG LAND // OG MÅTTE ÆRLIGEN DØ //. Sidestene har ingen indskrift.
Undersøgelsehistorie  (3)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Malkværn Skanse", 2 x 20 x 15 m, forefundet som beskrevet i fredningstekst. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdig for sin smukke beliggenhed. Bevoksning: 1985: Græs

2001 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Skanse.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)