Hals
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Nordfyns

Sted- og lokalitetsnr.
080305-86

Fredningsnr.
34172

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 3417-2,3 Tingl.: 27/10 1971 28/4 1977 : Kendelse vedr. fredning af Enebærodde med omgivende småholme og kystbræmmer. En skanse, der består af en kvadratisk banke, hvor det hæ- vede kanonplan ca. 6 x 6 m. er omgivet af en grav. Det fre- dede areal måler ca. 25 x 25 m., og fredningsgrænsen følger gravens ydre overkant. Skansen ligger ca. 50 m. nordvest for Enebærodde fyr og er græsklædt. Ovennævnte mindesmærker må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (3)
1969 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1318/69
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Kvadratisk banke, hvor det hævede kanonplan omgives af grave. Skansen er beliggende ca 50 m nordvest for fyrhuset eller knap 100 m fra standkanten. Det består af en kvadratisk banke, hvor det hævede kanonplan, ca 6 x 6 m , omgives af grave. Totalt måler anlægget ca 25 x 25 m. Fredningsgrænsen følger gravens yderkant.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skanse, som benævnt i fredningssbeskrivelsen, kvadratisk banke 6x6 m omgivet af en tør grav. Tilgroet med græs og lyng. Mål: 1x25x25 m. Bevoksning: 1984: Græs

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)