Hals

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Odense Bys Museer

Kommune
Nordfyns

Sted- og lokalitetsnr.
080305-87

Fredningsnr.
34173

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Fælles kort for 3417-2,3 Tingl.: d.27/10 1971 28/4 1977 : Kendelse vedr. fredning af Enebærodde med om- liggende småholme og kystbræmmer. En skanse, der består af et lavt kanonplan ca. 6 x 6 m. omgivet af en lav grav. Det fredede areal måler ca. 25 x 25 m., og fredningsgrænsen forløber langs gravens ydre overkant. Skansen, der er noget udvisket, er lyngklædt og ligger ca. 250 m. sydvest for Enebærodde fyr. Ovennævnte mindesmærker må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie

1969 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Skanse beliggende ca. 250 m S-V for fyrhuset og ca 10 m fra strandkanten. Skansen, der er noget udvisket og bevokset med lyng, består af et lavt kanonplan, ca 6 x 6 m, omgivet af runde grave. Totalt måler anlægget ca 25 x 25 m. Fredningsgrænsen følger gravens yderkant.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skanse, som beskrevet i fredningen. Kvadratisk banke 6x6 m omgivet af en tør grav. Tilgroet med lyng. Mål: 1x25x25 m. Bevoksning: 1984: Lyng

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.


Billeder

Fortidsminde set fra sydvest
Fortidsminde set fra nordøst