Trekroner Fort
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Københavns Museum

Kommune
København

Sted- og lokalitetsnr.
020306-227

Fredningsnr.
313013

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Søfort, Nyere tid (dateret 1800 - 1899 e.Kr.)

Fredningstekst
Ikke tinglyst. Trekroner Fort.
Undersøgelsehistorie  (8)
1827 Diverse sagsbehandling
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Søfort påbegyndt 1786, beordret af Chr. VII. Fundamenter af trækonstruktion og opfyld. Fra 1818 tilføjedes barakker, kasematter, batteri mm. Byggeriet afsluttet 1827. Fredet og restaureret fra 1984.

1993 Museal prøvegravning
Journal nr.: 1032
Københavns Museum
Bygningsarkæologisk undersøgelse af gulvopbygningen i Nordre Fløjbygning. Gulvopbygningen kunne iagttages i form af et system af små teglstenspiller samt et fundament eller en vægbænk.

1993 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 1032
Københavns Museum

1994 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 55/94
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2004 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 3034
Københavns Museum

2004 Museal besigtigelse
Journal nr.: 3034
Københavns Museum
Ved restaurering af søfortet førtes arkæologisk tilsyn.

2004 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2118-0030
KUAS, Fortidsminder

2006 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

Litteraturhenvisninger  (0)