Bønnestene
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060304-1

Fredningsnr.
523340

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Affaldsgrube, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Sagnsten, Høje Sten. Stenen er en 1,5 m høj bautasten. Den er tresidet ved basis med målene hhv. 1 x 1 x 0,7 m og af en mørk, finkornet granit. Sagn: ”Stenen vendte sig, når de lugtede nybagt brød”.
Undersøgelsehistorie  (11)
1820 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1820 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
To almindelige Bautastene, de sidste af en hel Samling. En omvæltet do, som endnu for faa Aar siden laa paa Stedet, er nu ogsaa forsvundet. Da Landinspekteur N Lund i Aarene 1820-24 undersøgte Omegnen fandtes der endnu 9 Bautastene paa Stedet, men han bemærkede, at der tidligere havde været mange flere. Paa samme Mark findes hyppigt et Slags sorte Pletter, som ligne Brandpletter, men ikke indeholde brændte Ben eller Oldsager. Stedet er omtalt hos E Vedel: "Om de bornholmske Brandpletter" (Aarbøgerne 1870) Side 6.

1886 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fund af urnegrave i forbindelse med fjernelse af bautasten.

1930 Tinglysning
Nationalmuseet
Stående bautasten, 1,47 m høj og 1 m bred, 0,5-0,7 m tyk. I have.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Staaende Bautasten, 1,47 m h., 1 m br., 0,5-0,7 m tyk. I Have.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Bautasten i have. 1,5 x 1,1 NV x 0,95 m SV. Stående. Trekantet basis. Rundet top. Front mod NØ, men også glat mod NV og SV. Stenen står umiddelbart N for havegærdet. En lille have til Landemærket 27. Let synlig for forbipasserende. Havegærdet kan dog overvejes fjernet.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kulturstyrelsen

Litteraturhenvisninger  (0)