Ravnshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060301-37

Fredningsnr.
523336

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 26/10 1891 og 14/6 1897, gdr. Carl Georg Andreas Tranberg. Diplom Afmærkn.: MS 1917, overlærer Tryde. Høj, "Ravnshøj", 3 x 25 m. Velbevaret. Lyng- og græsklædt med træer i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En stor Gravhøi [sb.37] med en Stenkreds omkring Randen. Lige op til den ligger der en Røse og rundt om den ses 3-4 andre Røser [sb.37A-37D]. Der har vistnok her været en større Samling Røser, som i Tidens Løb ere sløifede. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Ravnshøj", 3 x 25 m. Velbevaret. Lyng - og græsklædt med Træer i Ager. [FM 1891 og 1897]

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenhøj, 3,5 x 23 m. Rester af randsten bevaret ved NØ-fod, store sten 3/4 x 3/4 m. ½ snes på plads, men flere fjernet fra kæden. De synes nu at ligge i et fragmenteret stengærde, tæt NØ for højen. Enkelte store sten synlige på højen. 3 skyttegrave på toppen af højen. Ø for centrum halvbueformet grav, 3 x 3 x ½ m. Ligner gammel kanonstilling måske fra 2. verdenskrig. Større sten i bunden af graven. 1 m SØ herfor, hul, 2,5 NNØ x ½ x 3/4 m. 1½ m V og N for bautasten. 2 hul. 3 m N/S x 1 ½ m x ½ m. 2 rejste sten på højens top, 1,75 m imellem N/S står henholdsvis N og S for centrum. S-lige ligner ægte bautasten, ½ m høj, 0,65 x 0,3 m, front mod SØ. N-lige reststen med moderne runeindskrift, 0,7 m høj, 0,75 x 0,3. Front med indskrift mod V. Højen tangeres af 5233-36:2 (ikke tinglyst) ved ØSØ fod. Toppen græsklædt åben bevoksning mod NV, tættere mod S og SØ. 2 gamle røn på S-skråning og ved N-fod. Derudover bevoksning af yngre røn, eg, kirsebær, tjørn, og enkel birk. Underbevoksning af kirsebær, ung eg og ung røn. I SØ brombærkrat. N.B: 5233-36: 1 og 2's fotoliste er indtadstet i 5233-36's nyberejsning. 5236-36:1 = 5236-36 Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)