Linderumgaard

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100617-9

Fredningsnr.
06143

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav: Linderumgaard Afmærkn.: MP 1939 En høj, 15 x 2 m; beplantet.
Undersøgelsehistorie

1909 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Vestenden af en Plantage antagelig en paa alle Sider afgravet, ødelagt Høj, indtil 2,25 høj.

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 15 x 2 m. Beplantet.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anseelig høj, krattilgroet og beliggende i stormvæltet skovareal.