Smedehøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060304-11

Fredningsnr.
523341

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Smedehøj", ca. 1 x 10 m. på top af bakke. Sænkning i top. Græsklædt med træer i skov.
Undersøgelsehistorie  (8)
1820 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1820 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Smedehøi, en tildels forstyrret Gravhøi [[Det er vel kun en stor Røse]] ved den nordlige Ende af Robbe-Dal. Der er gravet i Toppen, og der siges at mærkelige Urner ere fundne.... Bevoksning: 1985: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1878 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Smedehøj", ca 1 x 10 m. Paa Top af Bakke. Sænkning i Top. Græsklædt med Træer i Skov.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj i skov. Dim. vanskeligt at bestemme. Ligger på toppen af lille bakke med stærk terrænfald til alle sider undtagen i N. Gammel sænkning i top, 3 m NØ/SV x 1,75 x 0,5 m dyb. Jordvold omkring nedgravning. Enkel sten synlig i krateret. Ingen synlige randsten men enkel synlig sten V for højfod. Tæt bevokset med gammel fyr, eg, røn, kirsebær, gran og lærketræer. Tæt underbevoksning af kaprifolie samt lidt brombærkrat. Tæt Ø for højen gammel hulvejs spor med stenlagte sider. Vejen er delvist tilfyldt med marksten. Bevoksning: 1985: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)