Rønne
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060304-17

Fredningsnr.
53334

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 5333-2 til 7 og 5333-27 til 33. Høj, ca. 1,25 x 8 m. Velbevaret. Træbevokset. I skov.
Undersøgelsehistorie  (4)
1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,25 x 8 m. Velbevaret. Træbevokset i Skov.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, opbygget af jord. 0,7 x 11,5 x 10,5 m. I NØ-siden ses en indgravning 2,0 x 0,5 m stor, 0,7 m dyb. S og V for højen (inden for en afstand af 20 m fra denne) ses ihvertfald 6 delvis græstørvdækkede, relativt friske fordybninger: tilkastede skyttehuller fra militær øvelsesaktivitet i området, utvivlsomt fra indeværende vinter. Fordybningen i højen er antagelig også et resultat af militær aktivitet af lidt ældre dato; herpå tyder fundet af et rustent magasin med ikke afskudt øvelsesammunition (!) i hullet. Påtalt d. 6/5-85 over for kommandanten på Almegårds kaserne, som lovede at indskærpe forholdsreglerne omkring fortidsminder på rette sted. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)