Rønne
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060304-18

Fredningsnr.
53335

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 5333-2, 7 til 5333-27, 33. Høj, ca. 1,25 x 9 m. Flad sænkning i toppen. Træbevokset i skov.
Undersøgelsehistorie  (4)
1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,25 x 9 m. Flad Sænkning i Toppen. Træbevokset i Skov.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Pæn høj. 1,3 x 12 x 11,5 m. I toppen svag fordybning; i NØ-siden en anden fordybning, muligvis efter rodvælter. Et lille, åbentstående affaldshul er gravet ca. 7 m NNV for højen (foto 04:32). Det indeholder en del konservesdåser, tuber og mælkekartoner. Andre dele af indholdet, nemlig forskellig plastemballage fra kødpålæg o.l., er af dyr spredt omkring stedet og på de nærliggende høje. Det er vel tvivlsomt, om dette affaldshul med rimelighed kan benævnes en § 53 beskadigelse ? Der er dog ingen tvivl om, at andre terrænændringer (se 5333-4), der ligesom affaldshullet skyldes militær øvelsesaktivetet i området, er en krænkelse af § 53, også for nærværende høj. Påtalt d. 6/5-1985 (se notat på skema 5333-4) Bevoksning: 1985: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)