Ørnestenen

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060304-16

Fredningsnr.
53333

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 - 2012 e.Kr.)
Fredningstekst

Fælles kort for 5333-2 til 7 og 5333-27 til 33. Tingl.:8/12 1891, Rønne byråd. Afmærkn.: MS 1920, overlærer Tryde. Lav røse, ca. 0,33 x 10 m, affladet. Midt på den står en bautasten, "Ørnestenen", 1,75 m høj. I skov. (Fredningen 1891 omfatter bautastenen og 2 m jord til alle sider).
Undersøgelsehistorie

1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Røse med en derpaa staaende Bautasten, som kaldes Ørnesten.. ..

1891 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 5333:3, Status: A

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lav Røse, ca 0,33 x 10 m, affladet. Midt paa den staar en Bautasten, "Ørnestenen", 1,75 m høj. I Skov. (Fredningen 1891 omfatter Bautastenen og 2 m Jord til alle Sider.)

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Bautasten, stående. 1,8 x 1,5 x 0,8 m. Dimensioner som angivet i målsrubrik ovenfor. Er muligvis omgivet af en svag højning (den i fredningsteksten omtalte "lave røse, 0,33 x 10 m") hvis nøjere afgrænsning (eller eksistend overhovedet) er så tvivlsom, at måling ikke fandtes forsvarlig. En 10-15 årig, meget tæt granplantning går i N så tæt på bautastenen som 3 m og udgør i givet fald en ulovlig tilplantning af røsen (såfremt denne da eksisterer) og dens omgivelser. Røsens yderst tvivlsomme karakter taget i betragtning vil tilplantningen dog ikke blive påtalt. ** Seværdighedsforklaring ** En monumental bauta, smukt beliggende på naturlig højning (hvorpå muligvis røse), friholdt i skovplantning og direkte synlig/tilgængelig fra amtsvej.

2012 Museal besigtigelse
Kroppedal Museum, Arkæologi
Ørnestenen er en bautasten med mål 1,6 x 1,0 m ved basis og højde 1,7 m. Den står på en højning i en lysning i skoven tæt ud til Søndre Ringvej. Der er en fredningssten af granit på stedet. Sagn: Stenen vender sig, når den lugter nybagt brød.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2019 Museal besigtigelse
KUAS, Fortidsminder
Indmålt med DGPS, < 1 m.

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kulturstyrelsen


Billeder

Oversigt
Oversigt mod NØ