Grønhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
100702-11

Fredningsnr.
110931

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 10/7 1897. Gdr. Just Christensen Diplom Afmærkn.: MS. 1899, Skjoldborg "Grønhøj", langdysse, 21 x 17 m, 1,5 m høj, med 9 randsten og 2 kamre med dæksten. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse i NV-SØ. "Grønhøj" kaldet 59' l. 25 1/2 br. med 2 Gravkamre i lige Afstand fra Enderne. Dækstenene ligge frit ovenpaa Jorden. I den ujevne Overflade af den n.v., der helt skjuler det underliggende Gravkammer, ses paa det øverste Parti 3 skaalformede Fordybninger [skitse]. Overfladen af den anden Dæksten, der er endnu mere ujevn viser en skaalformet Fordybning; under den kan skimtes et femsidet Gravkammer med Aabning mod S.V. - Af Randstenene er kun Toppene synlige; de ere stillede med sædvanlig Længderetning. [skitse].

1897 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Grønhøj", Langdysse, 21 x 17 m., 1½ m. høj, med 9 Randsten og 2 Kamre med Dæksten. Græs i Ager. FM 1897 MS.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt langhøj i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)