Rønne
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060304-21

Fredningsnr.
533327

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 5333-2 til 7 og 5333-27 til 33. Høj, ca. 0,3 x 8 m. Sænkning med 3-4 m i midten. Fritliggen- de i nyryddet plantageareal. Højen er beliggende på samme strandvold, hvorpå også sb. 16- 19. Den ligger 50 m øst for sb. 16 og indgår på en række sammen med sb. 16 til den ene side, sb. 17-19 på den anden.
Undersøgelsehistorie  (4)
1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca. 0,3 m høj og ca. 8 m i tværmål. Sænkning med 3-4 m diameter i midten. Fritliggende i nyryddet plantageareal. Højen er beliggende på samme strandvold, hvorpå nr. 5333.2, 3, 4, 5 og 6 [sb.16A,16-19] ligger. 50 m øst for nr. 3 [sb.16].

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som "røsen§ fremtræder nu, virker den som en lidt aflang højning, hvis afgrænsning til alle sider er mere eller mindre usikker, bl.a. fordi en 10-15årig granplantning går helt frem til eller op på højfoden. 0,4 x 9 x 8 m. Overfladen er ujævn og tuet, med en svag fordybning i N. Ingen synlige sten. Kraftig påvækst af birk fra stabber efter nedskæring. Tæt kaprifoliekrat. NB: Fredningstekstens omtale af, at denne høj samt 5333-4-6 skulle være beliggende på en STRANDVOLD er ren tågetale. De nævnte høje ligger ganske rigtigt på en åslignende højning men ca. 20 m over nuværende strandlinie og med en foranliggende, glacial smeltevandsslette (Rønne lufthavn). "Strandvolden" må tolkes som et senglacialt smeltevandsfænomen. Bevoksning: 1985: Mos og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)