Dalshøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
100702-2

Fredningsnr.
110930

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 10/7 1897. Gårdejer Jens Severin Pedersen Diplom Afmærkn.: MS. 1899, Skjoldborg Høj, 3,5 x 20 m, 11 randsten, sydsiden noget afgravet. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb. 2-3] 2 Dalshøje. Den sydlige [sb. 2] en ret velbevaret Jordhøj, omsat i Randen med store Stene, der kun tildels ere synlige i Grønsværet. Saavel ved Foden af som ovenpaa den nordlige Høj ses kolossale Kampestene henliggende, rimeligvis indeslutter Højen et eller flere "Gravkamre, men de formentlige "Dækstenes" Beliggenhed i Forhold til hinanden yde ikke Kjendetegn paa deres Form. Ej heller vise Randstenene tydeligt Dyssens ydre Form.

1897 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3½ x 20 m., 11 Randsten, Sydsiden noget afgravet. Græs i Ager. FM 1897 MS.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)