Ravnsten
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
100702-8

Fredningsnr.
110933

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 5/10 1878 Afmærkn.: MS. 1899, Skjoldborg "Ravsten", dyssekammer med 4 bæresten og dæksten; kamret 2 x 1 m.
Undersøgelsehistorie  (6)
1878 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Udlodden ligger paa en svag Højning et aflangt firkantet Gravkammer 6' l. 2' 6" br. i SØ-N.V. [skitse], bygget af kolossale Sidestene og dækket med en anselig Overligger af høj, hvælvet Form. Kun denne er synlig over Jorden, der højner jevnt op til Sidestenenes Overkant. Paa Endestenen mod N.Ø. er der paa det under Dækstenen fremragende flade Parti indristet 8 skaalformede Fordybninger, den ene meget stor (6" vid, 1 1/2" dyb), de andre 2" vide [skitse]. Man faar Indtrykket af, at de ere anbragte efter at Kammeret stod opført. -I sin nuværende Tilstand har Gravkammeret staaet i Mands Minde, paa det nær, at det har været mere tomt indvendigt. Højen, der oprindelig maa have omsluttet Kammeret, har snarest været rund; Vest for dette har Ejeren opbrudt Stene, der stode i Række, hver saa stor som et Par Heste kunde magte. (Dyssen blev kjøbt til Fredlysning).

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Ravsten", Dyssekammer med 4 Bæresten og Dæksten; Kammeret 2 x 1 m. FM 1878 MS.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt dysse med skåltegnssten.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)