Den store Høj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
100702-18

Fredningsnr.
110927

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 5 x 20 m; lidt af østfoden afskåret; flad afgravning i sydsiden. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb. 18-21] En meget anselig Høj [sb. 18] med temmelig bratte Sider "Den store Høj" kaldet, velbevaret, (naar undtages et Hul af Kartofler i Sydsiden). En Høj [sb. 19] N. for meget gjennemgravet. - Tomt af 2 Høje [sb. 20-21].

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 5 x 20 m.; lidt af Østfoden afskaaret; flad Afgravning i Sydsiden. Græs i Ager.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anselig, velbeliggende, græsklædt høj i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)