Rønne
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060304-25

Fredningsnr.
533331

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 5333-2 til 7 og 5333-27 til 33. Røse, ca. 1 x 9 m. I midten moderne rektangulær (2,4 x 1,1 m) nedgravning omkring en 1,2 m lang, 0,6 m bred sten, mulig- vis bautasten. Træbevokset i plantage.
Undersøgelsehistorie  (4)
1954 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Røse, ca. 1 m høj og ca. 9 m i tværmål. I midten moderne rektangulær (2,4 x 1,1 m) nedgravning omkring en 1,2 m lang og 0,6 m bred sten, muligvis en bautasten. Træbevokset i plantage. .... 5333.29-32 [sb.23-26] udgør en række på 4 røser, der i en linje ca. 15 m syd herfor ligger parallelt med et af de østvestgående brandbælter i Rønne plantage.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lav men markeret høj, omsat med mos -og græsovergroede, knapt meterstore randsten. Selve højen synes ikke opbygget af sten. 0,7 x 9 m. Midt på den ret ujævne, men i hovedsagen let hvælvede topflade, ses den i fredningsteksten omtalte 2,4 x 1,3 m store nedgravning, ca. 0,4 m dyb og omsluttende en liggende sten af bautastørrelse. Ikke fotograferet, da en omgivende bevoksning umuliggør overblik. Ca. 7-årige graner står plantet helt op til højfoden hele vejen rundt. Et par graner midt på højen kan være selvsåede. Bør plejes og gøres synlig/tilgængelig fra skovvej ca. 20 m N for højrn, evt. sammen med pleje af øvrige høje i gruppen (5333-29,30,32) ** Seværdighedsforklaring ** En ganske markant høj med tydelige randsten. Tæt ved befærdet skovvej. Bevoksning: 1985: Lyng, Løvkrat og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)