Langdyshøje

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
100702-42

Fredningsnr.
110920

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Langhøj, 70 x 7 m; meget ødelagt med store huller, roekule i vestenden. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie

1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb. 42-49] I samlet Gruppe med Højene paa Nr. 2 og 12 [sb. 29-30 og 40-41] ligger her 7 Høje og en Langdysse, efter hvilken Højene nævnet "Langdyshøje". - Langdyssen [sb. 42] er nu meget ødelagt; den tegner sig 225' l. i V-Ø. (5 grader til SV.) 20' br. Randstenene, hvoraf nu kun faa ere bevarede, have en 3 Al. Højde og staa meget tæt, knap 6" fra hinanden. Endestenenes Antal 3. - Det er tvivlsomt om der har været flere end 1-2 Gravkamre i østre Ende; det ene synes at have været af femsidet Grundform. Jordhøjningen er meget gjennemgravet. Af Højene ere 5, af hvilke den ene ligger tæt op til Langdyssens Østende [sb. 44], vel bevarede; den n.ø. er derimod helt nedpløjet [sb. 47], i den s.v. [sb. 45] er gravet og fundet Bronzesager, saasom en "Dolk" og en Ting af Form som en Kasketskygge (Diadem) m.m. i smaa stensatte Kister 1½ Al. l.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj, 70 x 7 m.; meget ødelagt, med store Huller; Roekuler i Vestenden, Græs i Ager.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Træbevokset langdysse i ager.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum


Billeder

Oversigt set fra SV
Oversigt set fra V
Oversigt set fra NØ
Oversigt set fra V
Højens beliggenhed i landskabet, set fra Ø
Oversigt på afstand, set fra Ø
Silohuet, set fra S
Oversigt set fra V
Oversigt set fra SV
Oversigt set fra Ø
Oversigt set fra Ø