Langdyshøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
100702-46

Fredningsnr.
110922

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3,5 x 20 m, ujævn af rævegrave. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb. 42-49] I samlet Gruppe med Højene paa Nr. 2 og 12 [sb. 29-30 og 40-41] ligger her 7 Høje og en Langdysse, efter hvilken Højene nævnet "Langdyshøje". - Langdyssen [sb. 42] er nu meget ødelagt; den tegner sig 225' l. i V-Ø. (5 grader til SV.) 20' br. Randstenene, hvoraf nu kun faa ere bevarede, have en 3 Al. Højde og staa meget tæt, knap 6" fra hinanden. Endestenenes Antal 3. - Det er tvivlsomt om der har været flere end 1-2 Gravkamre i østre Ende; det ene synes at have været af femsidet Grundform. Jordhøjningen er meget gjennemgravet. Af Højene ere 5, af hvilke den ene ligger tæt op til Langdyssens Østende [sb. 44], vel bevarede; den n.ø. er derimod helt nedpløjet [sb. 47], i den s.v. [sb. 45] er gravet og fundet Bronzesager, saasom en "Dolk" og en Ting af Form som en Kasketskygge (Diadem) m.m. i smaa stensatte Kister 1½ Al. l.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 ½ x 20 m.; ujævn af Rævegrave. Græs i Ager.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Velbeliggende, græsklædt høj i ager.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)