Rønne
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060304-26

Fredningsnr.
533332

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 5333-2 til 7 og 5333-27 til 33. Røse, ca- 0,5 x 7 m. Træbevokset i plantage. Sb.23 - 26 udgør en række på 4 røser, der i en linie ca. 15 m syd herfor ligger parallelt med et af de øst-vestgåen- de brandbælter i Rønne plantage.
Undersøgelsehistorie  (4)
1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Røse, ca. 0,5 m høj og ca. 7 m i tværmål. Træbevokset i plantage. 5333.29-32 [sb.23-26] udgør en række på 4 røser, der i en linje ca. 15 m syd herfor ligger parallelt med et af de øst-vestgående brandbælter i Rønne plantage.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lav høj beliggende ca. 10 m V for trådhegn omggivende et kommunalt vandværk, som udgør ca. 1/3 af 100 m -zonen. 0,5 x 6 x 5,5 m. Af blåt kort synes ikke at fremgå, at § 53-dispensation til vandværket er meddelt; er dette ikke tilfældet, bør en lovliggørende dispensation meddeles. Højen er ulovligt tilplantet med gran -nu ca. 7-8 år gamle. Bevoksning: 1985: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)