Visnæs-Højene
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
100704-1

Fredningsnr.
110962

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 7/10 1911, pastor Lorents Holm Finnemann; frednin- gen tiltrådt af forpagteren, R. Bøgeskov, og appro- beret af Aalborg Stiftsøvrighed. Høj, 2 x 18 m, større, flad afgravning i top, mindre i V- siden. Lyng i hede.
Undersøgelsehistorie  (6)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb. 1-2] Paa flad Hedejord ud imod Stranden ligger 2 smaa Høje "Visnæs-Højene" kaldede, lyngklædte.

1911 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 18 m.; større flad Afgravning i Top, mindre i V.- Siden. Lyng i Hede.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Mindre, græsklædt høji ager.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)