Haverslev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
100704-11

Fredningsnr.
110960

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 10/7 1897, på matr.nr. 10g af gdr. Jens Jensen Gade Dipl. Afmærkn.: MS 1899, Skjoldborg Langhøj, 21 x 13 m, 3 m høj; sydsiden stærkt forgravet. Hul i top. Nordenden har stejlbrink. Matr.nr. 6a: Høj i skel til Haverslev 10g.
Undersøgelsehistorie  (6)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tildels paa Nabolodden 10 ligger en Langhøj i SSV-NNØ; 110' l. I den s.v. Ende, hvor en Del Fyld er taget ses Langhøjen at være opkastet over en 26' br. "Langdysse", bygget paa sædvanlig Vis med høje toppede Randstene af aflangt Tværsnit, ogsaa med "Endestene". Rester af en sprængt Dæksten ligger hen i Højen. Højens Fodlinie strækker sig c. 4 Al. udenfor Randstenene.

1897 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj, 21 x 13 m., 3 m. høj; Sydenden stærkt forgravet; Hul i Top; Nordenden har Stejlbrink.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Velbeliggende, græsklædt langhøj i ager.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)