Rendhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
100704-19

Fredningsnr.
110955

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stenkiste, Bronzealder (dateret 1500 - 1301 f.Kr.)

Rundhøj, Bronzealder (dateret 1500 - 1301 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 15 m; vestsiden stejlt afgravet; toppen og østsiden dybt udhulet. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (9)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Rendhøj". Ret anselig Høj med store Randstene, der ere synlige mod Ø, hvor en stor Del af Højen indenfor dem er bortgravet.

1898 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 784/98
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Efter meddelelse fra lærer P. Petersen, som fik arbejdet standset, besigtigedes fundstedet af lærer J. Skjoldborg, der anmeldte fundet til Nationalmuseet.

1898 Museal udgravning
Journal nr.: 784/98
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lidt øst for højmidten frilagdes en stensat kiste af aflang firsidet form, dækket af rundagtige flade sten. Kisten var anlagt i højfylden ca. 10-20 cm over undergrunden og omgivet af talrige støttesten. I bunden af kisten var anbragt et 10-20 cm tykt fast lag fyld og derover en brolægning af småsten. På brolægningen lå de næsten fuldstændig opløste skeletdele af et menneske, som var nedlagt i udstrakt stilling på ryggen med hovedet i vest. Den døde syntes nedlagt påklædt. Brudstykker af vævet tøj optoges på forskellige steder i hele kisten. I kistens nordside fandtes ved den dødes venstre side et sværd med velbevaret træskede og med et greb af ben eller horn. Få cm sydligere lå en lille plet af bronzeoxyd og nær klingens overende en svær bronzeknap. Omtrent midt i kisten fandtes ved den nordre side en bøjlenål af bronze. Ved hovedets venstre side lå et lille, rundt træfragment. I udgravningsfeltetes nordvestre hjørne frilagdes ca. 20 cm over undergrunden en meget uregelmæssig stendynge.

1898 Privat besigtigelse
Journal nr.: 784/98
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1898 Beskadigelse/hærværk
Journal nr.: 784/98
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved gravning efter sten var ejeren stødt på overliggeren af en stensat grav og en randstenskæde af svære sten, som han fjernede.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 15 m.; Vestsiden stejlt afgravet; Toppen og Østsiden dybt udhulet. Græs i Ager.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt høj i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)