Gamleborg
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-155

Fredningsnr.
523439

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Borg/Voldsted, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1299 e.Kr.)

Enkeltfund, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Enkeltfund, Stenalder (dateret 2900 - 2601 f.Kr.)

Fredningstekst
Ingen ejerlav og matr.nr. Skrivelse fra Da.kanc. 24 nov. 1821. Ruinerne af Gamleborgen.
Undersøgelsehistorie  (10)
1820 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1820 Anmeldelse fra privat
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En meget stor Borgplads ligeledes omtalt og Beskreven i Rawerts og Garliebs Skrift 1815 og i Rømers Indberetning angaaende Lilleborg [sb.151]. Ringmuren er den Dag i Dag [1876] synlig, men nogen Udgravning af Borgpladsen har aldrig fundet Sted og vilde ogsaa paa Grund af dens store Udstrækning og det vanskelige Sted at arbeide i være forholdsvis meget vanskelig og bekostelig. I Traps Bornholms Beskrivelse er meddelt, at Borgpladsen er 140 Fod bred i Syd-Nord og 840 Fod lang i Ø-V, hvilket stemmer med min Opmaaling. Pladsen er saaledes af en meget stor Udstrækning og vistnok som ogsaa hos Trap anført større end nogen anden i Danmark. Der haves aldeles ingen historiske Efterretninger om denne Borgplads.

1877 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1951 Museal udgravning
Journal nr.: 43/53
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravning i årene 1951-55.

1955 Zoologisk analyse
Zoologisk Museum, kvartærzool. afd.

1955 Analyser af materiale
Zoologisk Museum, kvartærzool. afd.

1957 Museal restaurering
Journal nr.: 469/60
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Restaurering af borgens sydlige indgang og anmodning til 2.afdeling om restaurering af den sydsydvestlige.

2007 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, FF, Danmarks middelalder og renæssance
Tilstandsvurdering 2007 af murværk mm.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)