Højedys
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
100704-58

Fredningsnr.
110956

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
"Højedys", langhøj, 60 x 20 m, 4 m høj, SV-enden stærkt af- gravet, 2 større huller i toppen. NMI: "Høgedys"
Undersøgelsehistorie  (6)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En anselig Langhøj "Højedys" kaldet uden at der dog er sporet Stene i den der kunde hentyde paa en Dysse, men kun langs dens Fod fremgravet Stene saa store som almindelige Sylstene. Længden 170' V-Ø. lidt SV. Bredden 63' c 7 M. h. - Foden beskadiget.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Høgedys", Langhøj, 60 x 20 m., 4 m. høj; SV-Enden stærkt forgravet; 2 større Huller i Toppen.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anseelig langdyse i kreaturfold.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)