Møllerhøjene
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
100704-61

Fredningsnr.
110953

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Enkeltfund, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 16/11 1895. Gdr. Jesper Nielsen Diplom Afmærkn.: MS. 1899, Skjoldborg "Møllehøj", 5 x 25 m; mod vest ældre afgravning. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En af Møllerhøjene (se Lørsted Nr 5 [sb. 69]) afgravet i Siderne. Nær den er paa Marken fundet en skyttelformet Sten af sædvanlig Art. Midt paa den ene Flade saas Brugmærkerne i sædvanlig skraa Retning; den anden Flade var ganske glat; svagt indbuet.

1895 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Møllehøj", 5 x 25 m.; mod V. ældre Afgravning. Græs i Ager.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)