Linegaardene

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
100705-9

Fredningsnr.
100920

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 18/8 1894, gårdejer Casper Nørgaard Dipl. Afmærkn.: MS 1896, ved lærer Skjoldborg Høj, 3,5 x 23 m. Lille lavning i top og skår i vestsiden. Lyng i ager. NM I: FM 1878
Undersøgelsehistorie

1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb. 9-10] Paa den sydlige Del en større og en mindre Høj. Bevoksning: 1986: Græs og Løvkrat

1878 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3½ x 23 m.; lille Lavning i Top og Skaar i Vestsiden. Lyng i Ager.

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som beskr. SR. Bevoksning: 1986: Græs og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt høj i brakmark.