Lerup Præstegaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
100705-1

Fredningsnr.
100926

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 9/9 1911. Gdr. Niels Peter Christensen Diplom Høj, 4 x 20 m. Fra SØ dyb gravning ind i højen. Lyng i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved vestre Skjel en anselig Gravhøj hørende til Lundegruppen (se Telling [matr.] 25a) [sb. 24-56]; midt i Siden er gravet som en Minegang ind i Højen; intet skal være fundet.

1911 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 x 20 m.; fra SØ. dyb Gravning ind i Højen. Lyng i Ager.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)