Kaggegaard

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-5

Fredningsnr.
52345

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 1,5 x 14 m. Afgravet ved nordre side. Græsklædt med krat i ager.
Undersøgelsehistorie

1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
To tildels sløifede Røser [sb.5-6] paa Kaggegaards Jord. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,5 x 14 m. Afgravet ved nordre Side. Græsklædt med Krat i Ager.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenhøj på overdrev. Flere sten synlige på højens S-side. Højens overflade noget ujævn. Antagelig fra gammel kreaturslid, især på V-siden, også lidt på NØ-del. Bevoksnong med unge egetræsbuske på V, S og Ø-siden. Enkelte gamle æbletræer, tjørn og kirsebærtræer. På S-del tæt opvækst af unge kirsebær. N-siden med åben bevoksning, lidt hindbær ellers græsklædt. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi


Billeder

OS, set fra NNØ
OS, set fra SØ
OS, set fra SV
OS, set fra SV